1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Discord Support team Facebook l2central.info

Egy Pici néprajz

Discussion in 'Archive 2.0' started by _Cece_, Mar 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. _Cece_

  _Cece_ User

  Joined:
  30.12.11
  Messages:
  15
  Likes Received:
  0
  mivel kedves "nem magyar" de kényszerűségből itt ragadt kollégà¡nk zà¡roltatta a mà¡sik topikot à­gy kénytelen vagyok egy àºjat nyitni.

  mindà¶sszesen azért, hogy rà¡vilà¡gà­tsak néhà¡ny tà¡rgyi tévedésére.

  előszà¶r a jà¡szoknak kà¶ze nincs az afrikai népcsoportokhoz. szegények annyira keleti - à¡zsiai népek hogy letagadni sem tudnà¡k. hidd el ismerek nem egyet személyesen. amennyiben tényleg érdekel a népcsoport eredete itt talà¡lsz pontosabb leà­rà¡st.

  a mà¡sik piciny tévedés maguk a magyarok. anno mikor még iskolà¡ba jà¡rtam volt egy felvetése a tà¶rténelmet tanà­tó bà¡csinak. aki x generà¡cióig be tudja bizonyà­tani magyarsà¡gà¡t az jelest kap négy éven à¡t érettségit beleértve.
  a dolog finoman szólva lehetetlen. az okok pedig prózaiak.
  a honfoglalà¡st nem emlà­tem bà¡r az is érdekes lehet, javaslom gyà¶rffy és là¡szló gyula kà¶nyveit a témà¡ban. ugorjunk alig néhà¡ny szà¡z évet egészen a 1241-42 es tatà¡rjà¡rà¡sig. amely elég alapos népirtà¡st is magà¡ban foglalt.
  ennek kompenzà¡là¡sà¡ra érkeztek hozzà¡nk a kunok és a jà¡szok. letelepà­tésà¼k a mai jà¡sz-nagykun szolnok megye terà¼letére tà¶rtént.
  néhà¡ny békés belső villongà¡ssal teli évszà¡zad utà¡n mà¡ris elérà¼nk egy 1526 os mohà¡csi csatà¡hoz. amit nincs mit szépà­teni bebuktunk.
  (kà¶zben nem szabad kihagyni az oligarchizmust és hatà¡sait, a jagelló, anjou uralkodóhà¡zak munkà¡ssà¡gà¡t de az elenyésző hatà¡sàº).

  szóval jà¶tt valami oszmà¡nnak nevezett megszà¡llà¡s. nem nagyon csak egy picit meg csak 300 évig. ez semmiség. a hatà¡ra a kà¶zel a mostani északi hatà¡rainkig hàºzódott. tehà¡t szinte a teljes jelenlegi magyarorszà¡g terà¼letét magà¡ba foglalta.
  amiért ez lényeges. szà¡moljunk egy 30-40 éves à¡tlagéletkort, ez azt jelenti hogy kà¶zel 10 generà¡ció keveredett a megszà¡lló hadakkal. akik az oszmà¡n birodalom minden részéről éreztek. ha csak a helyieket nem hurcoltà¡k el isztambulba a rabszolga piacra. fontosabb và¡rosink megmaradtak sőt kivà¡ltsà¡gokat kaptak là¡sd hà¡sz và¡rosok az alfà¶ldà¶n. de ez feltételezi hogy az ottani kereskedők valamilyen szinten asszimilà¡lódtak.
  a legjobb példa erre egy klasszikus rajzfilm a szaffi. ajà¡nlom megtekintésre a felszabadà­tà¡s utà¡ni à¡llapotokat hitelesen jellemzi.
  nem tudom kell e ennél részletesebben jellemezni miért van annyi tà¶rà¶k eredetű szavunk a nyelvàºjà­tà¡s utà¡n is. à‰s még egy aprósà¡g az oszmà¡nokkal érkezett egy indiai népcsoport is mely a tà¶rà¶k hadigépezet korlà¡tai miatt itt telepedett meg nem tudvà¡n tovà¡bb vonulni a megszà¡lló hadakkal.
  (az oszmà¡n haderő akciórà¡diuszà¡ról beszélek szintén megtalà¡lható a neten)

  szóval ebben a békés boldog barà¡ti kà¶rnyezetben elértà¼nk az 1700-1800 évekhez. budà¡t visszavettà¼k a habsburgok visszafoglaltà¡k akkor még nem piciny hazà¡nkat csak a probléma ott volt hogy bezony a magyarsà¡g majdnem kihalt...
  fà¶ld volt, và­z volt csak hà¡t az nem aki művelje... àgy jà¶tt a betelepà­tés, jà¶ttek a svà¡bok, a szlovà¡kok (tótok) stb. à‰s szépen lassan a homogén magyarsà¡g eljutott oda hogy 60% kà¶rà¼li arà¡nyba kerà¼lt sajà¡t hazà¡jà¡ban.
  elég megnézzà¼k az 1848 - 49 es tà¡bornokaink kà¶zà¼l mennyi volt magyar...

  jà¶tt a kiegyezés és a a boldog békeidőszak mikor magyarorszà¡g a moarchia része lett bekapcsolódva a vérà¡ramba.
  az élet szép és jó volt csak nem itt. elég megnézni a matyók tà¶rténelmét (là¡sd summà¡ssà¡g) illetve azt miért indàºltak el pà¡ran amerikà¡ba.

  à‰s ezt kà¶vetően jà¶tt valami kis félreértés egy trónà¶rà¶kà¶ssel, némi romà¡n francia à¡rulà¡s és hopp mà¡ris itt talà¡ltuk magunkat egy 93 négyzetkilométeres kis valamiben. amit sajna még véletlenà¼l sem a nemzeti hovatartozà¡s zónà¡i alapjà¡n hoztak létre.
  akkor is volt némi népesség csere de nem volt az igazi megoldà¡s a létrehozott à¡llamok kà¶zt.

  kb à­gy jutunk el a mai időszakig sajna munka miatt erősen kurtà­tva az utolsó pà¡r szà¡z évet.

  amit érdemes lenne megnézni még kossuth terveit a helyzet rendezésére (eu alapjai), a và¡rosi "polgà¡ri" réteg vallà¡si megoszlà¡sa, 1883 as népszà¡mlà¡là¡si adatainak elemzése (bà¡rmely tà¶rténelem atlaszban megtalà¡lható). magyarsà¡g a vilà¡gban 19 sz -20 sz. szintén atlaszban.

  igény esetén esetleg folytatható a topik.

  jelzem a post mindennemű vallà¡si és etnikai hovatartozà¡s elmarasztalà¡sa nélkà¼l pusztà¡n tà¶rténelmi aprósà¡gok felhasznà¡là¡sà¡val készà¼lt.
  aki ezt nem à­gy là¡tja azt szà¡lasi/rà¡kosi bà¡csi nevelte.
   
 2. Gigiikun

  Gigiikun User

  Joined:
  02.12.11
  Messages:
  43
  Likes Received:
  0
  szép, tetszetős, à¶sszeszedett :).
   
Thread Status:
Not open for further replies.